Shërbimet tona

Ofrojmë

Montim të materialeve izoluese më bashkëkohore te sistemet e tubave dhe kanaleve, dhe vendosje të tërësishme të sistemeve për ngrohje.

Ofrojmë izolacioni Armafleks, Izolacion tubo prej fibrash guri dhe e Mbrojtje alumini e izolacionit

Kompania ka në dispozicion hapësirë personale biznesi dhe automjet për transport të artikujve deri te klientët e vet.

Veprimtaria themelore e firmës është vendosja e të gjitha llojeve të sistemeve për izolim për kursim të energjisë në sistemet e kanaleve dhe tubave për ngrohje dhe ftohje. DUOTERM është kompani e cila ofron cilësi, çmime dhe kushte të volitshme për konsumatorët, kurse karakteristika kryesore do të jetë cilësia dhe shpejtësia e përpunimit dhe montimit të sistemeve me të cilën do të dallojmë nga konkurrentët tanë në treg.