Për Duoterm

Për Duoterm

Montim i materialeve izoluese më bashkëkohore në instalimet e tubave dhe kanaleve, dhe vendosje të tërësishme të sistemeve për ngrohje.

Historia jonë

Firma DUODERM është themeluar në shkurt të vitit 2018 në Shkup nga dy entuziastë me përvojë të mëparshme pune dhe me dëshirë për përparim. Kompania ka në dispozicion hapësirë personale biznesi dhe automjet për transport të artikujve deri te klientët e vet.

Misioni ynë

Veprimtaria themelore e firmës është vendosja e të gjitha llojeve të sistemeve për izolim për kursim të energjisë në sistemet e kanaleve dhe tubave për ngrohje dhe ftohje dhe vendosje të tërësishme të sistemeve për ngrohje.

DUOTERM është kompani e cila ofron cilësi, çmime dhe kushte të volitshme për konsumatorët, kurse karakteristika kryesore do të jetë cilësia dhe shpejtësia e përpunimit dhe montimit të sistemeve me të cilën do të dallojmë nga konkurrentët tanë në treg.