ÇFARË PUNOJNË?

Duoterm monton materialet më bashkëkohore për izolacion për kursim të energjisë te instalimet e tubave dhe tek instalimi i kanaleve.

Ofrojmë

Montim të materialeve izoluese më bashkëkohore te sistemet e tubave dhe kanaleve, dhe vendosje të tërësishme të sistemeve për ngrohje.

Kontakt Informacione

Bulevard 12 Makedonska Brigada

1000 Shkup

Lokacioni:

QT Lagjja Lisiçe, Lokal nr. 28g